Partner projektu:
Armada Centrum

O Projekcie

Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osoby Niesamodzielnej w Głogoczowie prowadzone jest w ramach realizacji projektu: „Uruchomienie Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie są nieodpłatne i dostępne w ramach realizacji projektu z funduszy unijnych.

Najważniejsze informacje dotyczące projektu

Jest to program w ramach którego powstał projekt Centrum Wsparcia dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów nieformalnych. Zadaniem wybranej placówki będzie zapewnienie osobom niesamodzielnym profesjonalnej opieki wraz ze świadczeniem usług medycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także bezpłatnym pobytem i wyżywieniem.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie i wdrożenie kompleksowego programu wsparcia wyżej wymienionych osób, ze szczególnym uwzględnieniem opiekunów nieformalnych seniorów borykających się z przewlekłymi chorobami i schorzeniami, wymagających z tego tytułu stałej opieki.

Realizacja projektu oraz podejmowanie konkretnych i przewidzianych działań mają doprowadzić do faktycznego odciążenia opiekunów, którzy dostarczają regularnego, fizycznego i emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy podstawowych czynnościach dnia codziennego osobom niesamodzielnym, a także poprawy ich kompetencji opiekuńczych.

Czasowe zastępstwo opiekunów nieformalnych pozwala im również na niezbędną regenerację oraz nabranie nowych sił psychicznych, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia wydolności opiekuńczej.

Wszystkie podejmowane środki w rezultacie przyczyniają się do podniesienia jakości opieki domowej oraz zapewnienia jej świadczenia w jak najdłuższym okresie w środowisku przyjaznym i bliskim osobie niesamodzielnej.

Program obejmuje również działania skierowane bezpośrednio dla osób niesamodzielnych – dzienną opiekę medyczną (usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze) oraz ich aktywizację społeczną (usługi aktywizująco-usprawniające i wspomagające).

Wsparcie realizowane w ramach projektu świadczone jest NIEODPŁATNIE.

Realizatorzy projektu

Liderem projektu jest ArmadaKlinik SA – spółka będąca właścicielem obiektu, w którym zostanie realizowany Projekt.

Partnerem projektu jest ArmadaClinic Sp. z o.o. – spółka ma doświadczenie w całodziennej opiece nad osobami w wieku podeszłym oraz posiada niezbędne do tego zadania zaplecze logistyczne.

Finansowanie projektu

Uruchomienie Centrum Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych w Głogoczowie (numer projektu: RPMP.09.02.03-IP.01-12-0441/19) jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w kwocie 1 083 179,66 PLN.

Mapa dojazdu Mapa dojazdu

Masz pytania? Napisz do nas

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest.....

    Skip to content