Partner projektu:
Armada Centrum

Wsparcie dla opiekunów

Opiekunami nieformalnymi są najczęściej członkowie najbliższej rodziny chorego (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie) oraz dalsi krewni. Grupa ta może obejmować również przyjaciół lub sąsiadów, którzy regularnie pomagają osobie niesamodzielnej w czynnościach dnia codziennego, działając przy tym niezawodowo i nieodpłatnie.

Dla wszystkich beneficjentów – osób należących do grupy opiekunów nieformalnych organizujemy tematyczne szkolenia w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. W ten sposób dzielimy się z nimi niezbędną wiedzą, zarówno z zakresu profesjonalnej pomocy, jak i możliwych do uzyskania świadczeń oraz dofinansowań. Są to szkolenia jednodniowe, składające się z części teoretycznej i praktycznej. Odbywają się one cyklicznie w okresie trwania projektu.

Na szkoleniach najczęściej poruszamy tematy dotyczące:

  • obsługi nowoczesnych i tradycyjnych sprzętów rehabilitacyjnych oraz ich odpowiedniego wyboru w zależności od rodzaju niesprawności,
  • problemów technicznych związanych z opieką nad osobą niesamodzielną,
  • zasad pielęgnacji i higieny osób leżących,
  • sposobu odżywiania oraz przestrzegania właściwej diety

Opiekunom uczestniczącym w programie zapewniamy również fachową pomoc i doradztwo w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjnego.

Jednym z punktów projektu są ponadto szkolenia edukacyjno-informacyjne, w trakcie których przybliżymy zainteresowanym aktualnie działające systemy wsparcia, a także pokażemy im sposoby korzystania z konkretnych form pomocy.

Na każdym etapie spotkań wsłuchujemy się w indywidualne potrzeby opiekunów oraz zapoznajemy się z ich obecną sytuacją. Wszystkie czynności podejmowane przez nas zespół medyczno-doradczy mają na celu poprawę kompetencji opiekuńczych oraz podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi. Chcemy, aby zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna, którą przekazujemy opiekunom, przyczyniała się do maksymalnego usprawnienia wykonywanych przez nich zadań, a także odciążyła ich w codziennym funkcjonowaniu z osobami niesamodzielnymi.

Mapa dojazdu Mapa dojazdu

Masz pytania? Napisz do nas

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach: dostępu do danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz o prawie do wycofania zgody. Administratorem danych osobowych jest.....

    Skip to content